Lin Dan Net Worth

Badminton player. Born on October 14, 1983 in Linjiangzhen, Longyan, China. Lin Dan’s net worth is estimated at 30 million dollars.

Birth name: 林丹
Lin Dan’s Wife: Xie Xingfang (married 2012).
Parents: Gao Xiuyu, Lin Jianbin.
Lin Dan’s Height: 5’10” (1.78 m)
Weight: 70 kg (150 lb)
Nationality: Chinese
Began career: 2000

How much is Lin Dan worth?
Lin Dan’s net worth is $30 million.

Coach: Xia Xuanze.
Career record: 585 wins, 80 losses.
People also search for: Lee Chong Wei, Chen Long, Taufik Hidayat.